Velkommen til Fritidsinstitutionen ved Ålholm Skole/ Akeleje

 Akelejes kultur:

Vi lægger vægt på:

·          - At alle børn har mindst én ven.

·          At dagligdagen præges af lærerrige        værksteder og aktiviteter.

·          En god omgangstone.

·          - At barnet ikke mobbes.

·          Samarbejde med forældre.

·          - Samarbejde med skolen.

·          - At alle tager ansvar for hinanden og  huset.

·          - At vi siger goddag og farvel.

·          - At vi som pædagogisk personale  arbejder ud fra et værdigrundlag som  bygger på anerkendelse, nærvær og  omsorg.