AKELEJE

 

Akelejes målsætning for pædagogik i det fysiske rum.
Fra det abstrakte til det konkrete

Akeleje har som grundlæggende pædagogisk målsætning ” at udvikle børn og unge til aktive demokratiske medborgere”.
Som supplement til skolen (ny skolereform)  bruger vi børnenes ”frie rum” til at styrke og udvikle deres sociale kompetencer og gennem medindflydelse at tage ansvar for sig selv og andre i deres tid på Akeleje.

For at opfylde denne målsætning stilles der krav til at vi ud fra det enkelte barns forudsætninger udvikler færdigheder, der gør dem i stand til at indgå i sociale fællesskaber.

Akelejes pædagogik bygger på er en anvendelsesorienteret læring der forgår i det sociale samspil blandt børn og unge. Læringen foregår på institutionen og i samarbejde med lærerne på skolen.

Konkret betyder det at institutionen skal skabe rum hvor der kan foregå anvendelsesorienteret læring. Det forudsætter mange grupperum med mange forskellige aktiviteter. Ikke forstået som faglokaler, - men som lokaler der er fleksible og som hurtigt kan indrettes efter børnenes behov. Gerne lokaler som kan opdeles i flere små rum.

Eks. på aktiviteter:

Bagning og madlavning, rollespil/teater, syning, maling, sport, træarbejde, lektielæsning, cykelværksted, It.værksted, musik og dans, cafe` mm.

Vi forestiller os et hus der har en åben struktur hvor børnene i samarbejde med pædagogerne vælger hvilke aktivitetsrum de ønsker at være i.

I det socialpædagogiske arbejde lægger vi vægt på:

  • At vi ikke accepterer mobning. Hvis vi ser og hører om mobning, gør vi noget ved det
  • At vi alle hilser på hinanden når vi mødes og at vi har en god omgangstone
  • At vi har et godt samarbejde med forældre, skolen, og andre eksterne partnere
  • At vi tager ansvar for hinanden og huset.
  • At alle er gode til noget - vi vil sammen finde ud af hvad det er
  • At vi arbejder med bæredygtige relationer
  • At alle bør have mindst en god ven
  • At alle børn skal have en voksen de føler sig tryg ved.

Sundhedspolitik
Hver dag tilbyder vi vores børn og unge et sundt og nærende mellemmåltid.
Børnene tilbydes bevægelse og leg men også ro og fred.

Sådan er Akeleje opbygget
Vi arbejder i fire teams.

Gruppe/zone inddeling:

Når de nye børn starter på Akeleje, vil de blive fordelt ud i mindre grupper, hvor der laves aktiviteter ud fra de temaer, som vi opererer med i indkøringsfasen. Der vil de have deres daglige gang, indtil de starter i skole efter sommerferien, hvor vi ved hvilke klasser de skal gå i. Derefter placeres de i zoner, hvor de har ansvaret for at krydse sig ind om eftermiddagen. Vi opfordrer specielt i starten, at man siger farvel til gruppe/zone bien inden man går hjem.

Stuen fh. Grovværksted, finmotorisk værksted, fordybelsesrum og køkken/samlingslokale.
Legeplads. Legepladsen er under en større renovering. Der er udarbejdet et projekt som imødekommer udeliv(bålplads og grilplads) fysiske udfordringer (klatrestativer, gynger og cykelbaner) sandkasseområde. Boldbane som vi deler med skolen.

 

Se link:

http://pasningogskole.kk.dk/institution/37469x0