Fritidsinstitutionen Akeleje

 

Akeleje blev grundlagt i april 1997. Her rummede lokalerne både fritidsinstitutionen og klub. I 2016 blev Hjørnelodden (selvejet fritidsinstitution) og Akeleje slået sammen til en samlet institution og klubben rykkede til andre lokaler grundet den nye skolereform.

 

Vi er derfor en stor institution med 330 børn. Vi er et hus med 21 ansatte – 15 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere. Vi har børnene fra 0.klasse – til 3.klasse. I 4. klasse har de muligheden for at starte i klub.

 

Akeleje er inddelt i fire zoner med hver 80-100 børn tilknyttet. Hver af disse fire zoner har en fast gruppe voksne, for at sikre genkendelig struktur og ensartet rammesætning.

En del af vores pædagoger varetager også understøttende undervisning i skoletiden.

For bedst muligt at sikre en rød tråd fra skolen til fritidshjemmet, følger disse pædagoger selvfølgelig deres klasser, således at klassen opholder sig i samme zone som pædagogen er i.

Hvis et barn har en særlig fortrolighed med en voksen fra en anden zone, taler barnet naturligvis med denne voksen.

Derudover betyder det for medarbejderne på Akeleje, at de er ansvarlige for særlige lokaler og eventuelle aktiviteter. Det er et dynamisk hus, og derfor kan børnene alt afhængig af deres interesser bevæge sig frit rundt i hele huset.