Værdigrundlag

  • At alle børn har mindst én ven
  • At dagligdagen præges af lærerige værksteder og aktiviteter
  • En god omgangstone
  • At barnet ikke mobbes
  • Samarbejde med forældre
  • Samarbejde med skolen
  • At alle tager ansvar for hinanden og huset
  •  At vi siger goddag og farvel
  • At vi som pædagogisk personale arbejder ud fra et værdigrundlag som bygger på anerkendelse, nærvær og omsorg.