Pejlemærker
Publiceret den 11. oktober 2018 til ingen

1. Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag.

 

”Alle børn har ret til en positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse".

 

2. Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber til alle.

 

"Alle børn skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central".

 

3. Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog.

 

"Alle børn skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog".

 

4. Forældre samarbejde - forældrepartnerskab.

 

"Forældre og institution skal indgå i et tæt samarbejde om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab".

 

5. Sammenhæng - også i overgange.

 

"Alle børn skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang".

 

6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis (0-18 år)


"Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der - på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold".