Skolen oprettedes 1934 som Skolen ved Skellet. I 1938 ændrede den navn til Ålholm Skole.

 

Ålholm Skole i Valby er en kommunal skole under Københavns Kommune.
Skolen, der er fra 1934, har ca. 590elever fordelt fra børnehaveklasse til9.klassetrin.
Skolen er 3 sporet, med begyndende 3 spor fra 1.-5.klasse.

Målene i skoleloven mod større tværfaglighed, tættere lærersamarbejde,
øget elevmedbestemmelse, tættere samarbejde på trinnet
samt et udbygget skole-hjemsamarbejde arbejder vi på skolen bevidst hen imod.

Skolens elever kommer fra såvel skolens eget grunddistrikt, som fra det øvrige Valby.
Da der er mange forskellige nationaliteter repræsenteret på skolen,
ser vi det som vores opgave at integrere de tosprogede elever bedst muligt
og samtidig opretholde et optimalt undervisningstilbud for alle elever.

Der er på skolen tradition for et tillidsfuldt samarbejde
mellem skolens personale og skolens forældre
såvel på klasseplan som i kontaktforældre- og skolebestyrelsesregi.

 

Se link:

http://aalholmskole.skoleporten.dk/