Princip for understøttende undervisning                          

 

På Ålholm Skole arbejder vi med understøttende undervisning ud fra følgende intention, princip og organisering. Intentionen med Den Understøttende Undervisning er, ifølge folkeskolelovens § 16a, forløb og aktiviteter, der skal understøtte og supplere undervisningen i fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Derudover skal Den Understøttende Undervisning sikre, ”at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser” . Undervisningen skal altså bidrage til at højne elevers faglige niveau, men også understøtte mere bredt.

Ålholm Skole anvender for eksempel understøttende undervisning til at styrke klassefællesskab og chancelighed.

Princippet Understøttende undervisning skal, på baggrund af intentionen, 

  • skabe en positiv start på skoledagen
  • supplere og understøtte undervisning i fag og obligatoriske emner
  • styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation, trivsel, inklusion og tillidsopbygning imellem elever
  • inddrage elevers evner og interesser
  • være tværfaglig

Hvordan gør vi det

I princippet har vi inddelt klassetrinene i tre overordnede grupper, hvor Den Understøttende Undervisning fokuserer på indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Indskoling

I indskolingen fokuseres primært på trivsel, og derfor arbejder vi på forskellige måder med, hvordan vi trives i klassen.

 

Om pædagogernes arbejde.

Der er tilknyttet forskellige typer af pædagoger og pædagogstillinger på Ålholm Skole.

Pædagogerne har som faggruppe også et team, som går på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling.

Vi har vedhæftet et skriv om tankerne bag pædagogernes stillinger og arbejdsbeskrivelser, som jo så gør sig gældende i alle afdelinger på skolen.