Skolepædagoger

Skolepædagogerne indgår i læringsprocesser, i støtteopgaver og afvikler selvstændige projekter.  Pædagoger kan varetage afgrænsede undervisningsopgaver i fag og emner inden for deres kompetencer og kvalifikationer. Skolepædagogerne arbejder på at understøtte børnenes udviklings- og læringspotentialer.

Der sigtes efter, at lærere og pædagoger kan profitere af hinandens fagligheder og kompetencer i og uden for klasserummet.