Hvor er de voksne?

Kære forældre, dette er ikke et surt opstød, men nærmere lidt information omkring vores (børns og voksnes) hverdag på Akeleje. Som I højst sandsynligt har hørt om i medierne, har der været fokus på normering og børnenes hverdag, som er kraftigt forringet de seneste mange år. 
Hver dag varetager vores bifunktioner, at tage imod børn, krydse dem ind, og ud, følge op på børn der ikke er krydset ind og ud. Derefter skal der ringes til alle de børn der mangler, samt man skal varetage informationer (samt manglende info ved f.eks. Fødselsdage) og beskeder på Kbh Barn. Vi oplever et stigende forældrebehov for aftaler omkring eksempelvis hjemsendelse af børn, opringninger fra forældre, og særlige aftaler omkring det enkelte barn. Da vi jo er et stort hus, har vi pt 4 medarbejdere der varetager bifunktionerne. Alle disse opgaver som bi’en varetager, går fra den tid vi bruger med jeres børn.
Vi har derfor en bøn om at I tænker over hvilke opgaver I pålægger os.
Hvis I har et ønske om at jeres børn skal gå hjem på et bestemt tidspunkt, kan vi anbefale et ur hvor uret bipper på det klokkeslæt hvor barnet må gå. Børnene skal selvfølgelig altid sige farvel til en voksen inden de går.
Vi har valgt at lave nogle faste regler omkring jeres børns hjemsendelse osv.

NYE REGLER:

1. Fremadrettet vil vi KUN sende børn hjem to gange i timen: klokken hel og klokken halv.
2. Alle beskeder fra jer forældre via KBH barn, skal skrives SENEST kl. 13.00
3. Legeaftaler skal laves hjemmefra og skrives ind i KBH barn. I særlige tilfælde kan vi lave en legeaftale mellem to børn. 
4. Børn der står som “selvbestemmere” bliver sendt hjem SENEST kl. 17.15
5. Vi gør ikke længere jeres børn klar til at stå parat udenfor til afhentning, med mindre det er et helt særligt tilfælde hvor tiden virkelig er knap. 
6. Det er ikke muligt som forældre, at ringe ned til Akeleje efter kl. 13.00 for at snakke med sit barn, med mindre det er noget akut. 
7. Vi sender gladeligt dit barn til musik om mandagen og til arabisk om torsdagen, hvis det står i KBH barn 

Vi håber rigtig meget at I vil tage dette til efterretning, da vi ønsker en god og nærværende hverdag med jeres børn.

De bedste hilsner fra personalet på Akeleje